Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 มิ.ย. 2565
ถึง
13 มิ.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
23 พ.ค. 2565
ถึง
13 มิ.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
11 พ.ค. 2565
ถึง
20 พ.ค. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์พร้อมกับปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลฟ้าหยาด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 เม.ย. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมหลังคา (สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล สนามเซปักตะกร้อ) หมู่ที่ 1 บ้านกว้าง กว้าง 37.50 เมตร ยาว 46 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธี
22 เม.ย. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ๋ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเชือกน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เม.ย. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง
07 เม.ย. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนน้อย-ดงยาง บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลแคนน้อย
29 มี.ค. 2565
ถึง
29 เม.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล. (มอก. ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนเรืองแสนกรรฐ์ (ด้ายขวาทาง) ช่วงจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 ไปทางด้านทิศใต้ ด้วยวิธ
28 มี.ค. 2565
ถึง
30 เม.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th